Valetta, Zierikzee

Valletta bestaat uit 3 markante appartementengebouwen voor starters en senioren langs de hoofdontsluitingsweg van de wijk Malta aan de rand van Zierikzee.

Het vormt de schakel tussen de naoorlogse woonwijk en de oudere lintbebouwing aan de Scheepstimmerdijk. Uit respect voor deze kleinschalige bebouwing is de nieuwe bebouwing hier laag. Het Calandplein wordt echter gemarkeerd door een hoger volume waardoor het plein een eigen gezicht heeft gekregen. In de plint van dit deel is een ontmoetingsruimte voor de wijk opgenomen.  Het plein is door de gemeente ook heringericht en heeft  daarmee meer verblijfskwaliteit gekregen.

De 3 alzijdig georiënteerde woongebouwen staan vrij in de ruimte om de transparantie naar de achterliggende bebouwing te bewaren en de richtingsverschillen aan weerszijden van de bebouwing komen tot uiting in de verspringende koppen. Door een dubbele gevel hebben de galerijen een verblijfskwaliteit gekregen. De bewoners koesteren deze ruimte als tweede buitenruimte. Omdat de plint van twee bouwdelen aan één zijde achter het talud verscholen gaat is hier een deel van de parkeerbehoefte in opgenomen. Dit betekende een aanzienlijke verlichting van de parkeerdruk op maaiveld dat nu mooi groen kon worden ingericht.

In materialisatie is gekozen voor karakteristiek metselwerk aan de buitenkant in combinatie met lichtere Eternit Sidings voor de terug liggende gevels. Door de hoge kwaliteit van de woningen, de materialen en detaillering  heeft de wijk Malta weer een positieve impuls gekregen.

Opdrachtgever
Woningbouwvereniging Zeeuwland, Zierikzee

Locatie
Zierikzee

Oppervlakte
7.800 m2

Programma
56 appartementen, ontmoetingsruimte, 30 parkeerplaatsen

Aannemer
Bouwbedrijf Boogert

Realisatie
2008 – 2009

Delen