Rutten van der Weijden | Transformatie Edisonbaan Nieuwegein - Rutten van der Weijden

  • 23 jul


  • RVDW

Transformatie Edisonbaan Nieuwegein

Aan de Edisonbaan ligt het gebied met de zogenaamde Parkkantoren ‘De IX Rijnhuysen’. Een groot gedeelte van deze kantoren staat momenteel leeg en de nieuwe eigenaar is voornemens deze kantoren te transformeren naar woningen. Het idee van transformatie past uitstekend binnen de gebiedsvisie die de gemeente Nieuwegein heeft voor het gebied Rijnhuizen.

Het kantorenpark ligt direct ten zuiden van het Landgoed Rijnhuizen tussen de Edisonbaan aan de oostzijde en de monumentale boomgaard van het landgoed aan de westzijde. De locatie vormt een van de Nieuwe Buitenplaatsen Rijnhuizen. De boomgaard en het toegangslaantje tussen kantorenpark en het Landgoed Rijnhuizen maken onderdeel uit van de planontwikkeling.

Het park bestaat uit zeven kantoorgebouwen, die rond een groot parkeerterrein zijn gelegen. De bestaande gebouwen zijn in één architectuurbeeld ontworpen, maar variëren in footprint en bouwhoogte. Aan de zuid- en westzijde staan de gebouwen aan het groen. De noord- en oostzijde, de zones tussen de meeste gebouwen en het hele binnenterrein zijn grotendeels verhard met alleen direct aan de gevels kleine tuinstroken. Met leilindes en hagen rond parkeervakken is enige vergroening bereikt.

Alle bestaande gebouwen zullen worden getransformeerd naar appartementen. De bestaande hoofdingangen, liften en trappenhuizen gaan fungeren als portiek. Appartementen op de verdieping krijgen een royaal balkon. Alle appartementen krijgen een individuele berging op de begane grond. De bestaande technische ruimten op het dak worden gesloopt en vervangen door een terugliggende laag met appartementen. Als aanvulling en afronding van het ensemble wordt er aan de oostzijde een appartementengebouw toegevoegd. Achter dit appartementengebouw ligt in de binnentuin een begroeide stallingsgarage. De boomgaard wordt opgeknapt en ingericht als collectieve tuin. Hiervoor zullen een kas, werkschuur en tuinmeubilair worden geplaatst.

Voor meer informatie over dit project zie de projectsite

Opdrachtgever
Van Wijnen Projectontwikkeling

Locatie
Edisonbaan Nieuwegein

Programma
267 appartementen en parkeren

Aannemer
Van Wijnen, Stolwijk

Realisatie
2019-2021

Delen