Rutten van der Weijden | Herontwikkeling Tuindorp Oost - Rutten van der Weijden

  • 30 mei


  • RVDW

Herontwikkeling Tuindorp Oost

Herontwikkeling zorgcentrum Tuindorp Oost

Zorgcentrum Tuindorp-Oost van Careyn dateert uit 1967 en bestaat uit 127 merendeels tweekamerappartementen. Het is sterk verouderd en al enige tijd aan vervanging toe. Careyn wil, in samenwerking met Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, een aantrekkelijke woonomgeving ontwikkelen waarin de mens centraal staat in plaats van de zorg. Er komen levensloopbestendige woningen in een prettige leefomgeving waarbij een klein deel is bestemd voor intramurale zorg. Daarnaast is er de wens om een goede verbinding te maken tussen de wijk en het nieuw te ontwikkelen park “de Groene Kop”.

Samen met de Gemeente Utrecht is een participatietraject ingezet waar belangstellenden en belanghebbenden deelnemen. Als architect is onze rol in deze fase alle randvoorwaarden en wensen samen te brengen en ruimtelijk inzichtelijk te maken zodat er een integraal plan ontstaat. Met visuele middelen hebben we tijdens de eerste participatie-bijeenkomt van 3 april jongstleden in de vorm van een workshop met mensen gediscussieerd en de mogelijkheden verkend.

Deze bijeenkomst  had een erg positief karakter en er zijn vele ideeën en gedachten uitgewisseld. Op de website van Zenzo is een verslag van deze avond te lezen en te bekijken.

Opdrachtgever
Careyn i.s.m. Zenzo

Aannemer
Lithos

Realisatie
verwacht 2016 – 2017

Delen