Rutten van der Weijden | Erasmus gehonoreerd voor vernieuwingsprogramma VWS! - Rutten van der Weijden

  • 03 sep


  • RVDW

Erasmus gehonoreerd voor vernieuwingsprogramma VWS!

Woonzorg centrum Erasmus in Leeuwarden is vorig jaar opgeleverd ter vervanging van het voormalige verzorgingshuis Erasmushiem van Zorggroep Noorderbreedte. Binnen de kaders van het scheiden van wonen en zorg is dit plan ontwikkeld als een wooncomplex met de focus op wonen, waar zorg op maat kan worden geleverd. De woningen zijn allemaal bed toegankelijk uitgevoerd en daarom is het nu mogelijk een doelgroep te huisvesten met een grotere zorg- / pleeg- vraag dan oorspronkelijk de bedoeling was. De gerealiseerde buurtkamers en gemeenschappelijke ruimten geven hierbij een extra impuls aan de beleving en comfort van de leefomgeving. Hierdoor werd Erasmus geselecteerd  voor het programma Waardigheid en Trots.

Uit het persbericht van Noorderbreedte:

“Erasmus is gehonoreerd voor ‘Ruimte voor verpleeghuizen’, een vernieuwingsprogramma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het programma is onderdeel van het plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’. Daarmee krijgt Erasmus van het ministerie de ruimte haar ambitie -om best practice te worden- waar te maken. Begin dit jaar riep staatssecretaris Van Rijn zorgorganisaties op om voorstellen in te sturen voor vernieuwing en verbetering van de verpleeghuiszorg. Noorderbreedte diende de werkwijze van Erasmus in, met de focus op wonen, de nadruk op de eigen regie van de cliënt, de buurt en buurtkamer als leefomgeving en de samenwerking met het Friesland College. Het voorstel van Erasmus werd geselecteerd omdat deze bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, gezien door de ogen van de cliënt.”  bron: Noorderbreedte Friesland

Voor meer informatie zie onze portfolio

Opdrachtgever
Zorgpartners Friesland

Locatie
Aldlansdyk, Leeuwarden

Oppervlakte
ca. 43.000 m2

Programma
woon zorg complex met appartementen voor huur en zorg, groepswoningen voor intramurale zorg, ca. 3000 m2 algemene voorzieningen, half verdiepte stallingsgarages

Aannemer
Jorritsma Bouw

Realisatie
2012-2014

Delen