Rutten van der Weijden | Centraal Wonen in blog De Architect - Rutten van der Weijden

  • 24 jan


  • RVDW

Centraal Wonen in blog De Architect

Centraal Wonen Hilversum

Het project aan de Meent in Hilversum is in 1976 in samenwerking met toekomstige bewoners gerealiseerd voor stichting Wooncorporaties ’t Gooi en omstreken. Het streven was een volkshuisvestingsproject te realiseren voor een gevarieerde bewonersgroep. Gevarieerd in inkomen, gezinssamenstelling, leeftijd en met een collectieve component. Dit heeft geleid tot de inzet van een flexibel bouwkundig concept. Zo was het op vele manieren mogelijk woningen samen te stellen wat ook daadwerkelijk geresulteerd heeft in een grote variatie aan woningen en groepswoningen. De Wandelmeent, zoals het project ook wel wordt genoemd, is na bijna vijfenveertig jaar nog steeds springlevend. Hoewel de collectiviteit nu minder belangrijk is dan in de beginperiode houdt het oorspronkelijke concept nog steeds stand.

Het project belandde in 2001 bij de top drie van de uitverkiezing van volkshuisvestingsproject van de 20e eeuw, geïnitieerd door Aedes. Het stond daarmee naast de woonblokken van Van den Broek aan het Vroesenpark in Rotterdam en de De Dageraad van Kramer en De Klerk  in Amsterdam.

Het door Leo de Jonge en Pieter Weeda ontworpen Centraal Wonen vormt het startpunt van ons architectenbureau. Met regelmaat komt het project nog in de publiciteit. Deze week is op de site van De Architect nog een artikel van Philip Krabbendam gepubliceerd onder de titel Gemeenschappelijk wonen: Centraal Wonen in de Hilversumse Wandelmeent.

Opdrachtgever
Stichting Wooncorporaties ’t Gooi en omstreken

Locatie
Meent Hilversum

Programma
sociale huurwoningen en groepswoningen in diverse groottes

Aannemer
Slokker Bouwgroep

Realisatie
1976

Delen