Rutten van der Weijden | Bouw transformatie 'de Schaatsbaan' gestart! - Rutten van der Weijden

  • 09 sep


  • RVDW

Bouw transformatie ‘de Schaatsbaan’ gestart!

Aan het Weena in Rotterdam staat een groot complex naar ontwerp van Passchier VandenSteen, ook wel bekend als het Weenahof. Het complex bestaat uit woningen, kantoren en commerciële ruimtes. De vroegere schaatsbaan in het binnengebied en aan het spoor is recent omgebouwd naar parkeergarage.

Onderdeel van het Weenahof is de vleugel gelegen aan de straat Schaatsbaan. Voor deze vleugel hebben wij een ontwerp gemaakt wat voorziet in het transformeren van de bestaande school en verhuurbare ruimtes naar appartementen, maisonnettes en verhuurbaar oppervlak op de eerste drie lagen. Het schuine dak van de vleugel wordt hiertoe uitgevuld en daarboven uitgebreid met een terugliggende laag.

Om beter inzicht te krijgen in de bouwkundige, constructieve en installatietechnische knelpunten die bij een dergelijke transformatie te verwachten zijn, hebben wij het project uitgetekend in een BIM-model.

Onlangs is begonnen met de werkzaamheden. Naar verwachting zal de bouw een dik jaar duren en zullen de eerste bewoners er tweede helft van 2017 hun intrek kunnen nemen.

Opdrachtgever
Schaatsbaan CV

Locatie
Schaatsbaan, Rotterdam

Oppervlakte
4.590 m2

Programma
35 appartementen, 7 maisonnettes, 860 m2 verhuurbare ruimte

Aannemer
v.d. Tempel Bouw en Ontwikkeling, Schiedam

Realisatie
2016-2017

Delen