Rutten van der Weijden | Bouw De Sniep vordert - Rutten van der Weijden

  • 16 apr


  • RVDW

Bouw De Sniep vordert

Sinds 2010 zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van De Sniep Zuid, een onderdeel van Plantage De Sniep in Diemen. In eerste instantie hebben we een frisse blik geworpen op de omzetting van Sniep Zuid van een stedelijk naar een dorps karakter. Daarna zijn we gestart met de ontwikkeling van de diverse deelplannen met een grote variëteit aan woningtypes.

Tegen de tendens van de afgelopen jaren in zijn de woningen in plantage de Sniep  steeds goed verkocht. Iets waar we best trots op zijn. Deelplannen 1a, 2, 3a, 4a, 4b zijn inmiddels opgeleverd en met de bouw van deelplannen 4c en 5a is gestart. Deelplannen  1b, 3c en 8a zijn in verkoop en de overige deelplannen zijn in voorbereiding. Langzaam maar zeker schuift de bouw op van de Provinciale weg naar de spoorlijn.

Kijk voor de actuele stand van zaken en meer informatie over de verschillende woningtypes op de website van Plantage De Sniep of  de facebook-pagina

Opdrachtgevers
Dura vermeer Bouw Midden West BV en BPD (voorheen Bouwfonds Ontwikkeling)

Locatie
Muiderstraatweg Diemen

Programma
250 – 300 koopwoningen

Aannemers
UBA Bouw BV Uithoorn en Dura Vermeer Bouw Midden West BV

Realisatie
2011 – 2016

Delen