Medische centra Makeni en Yele, Sierra Leone

Medische centra, palmolie- en zeepfabriek, Sierra Leone

Sinds 2006 zijn wij, via de Lion Heart Foundation, betrokken bij de ontwikkeling van twee medische centra en een palmolie- en zeepfabriek in Sierra Leone. Het grootschalig initiatief van de Lion Heart Foundation is er op gericht de lokale bevolking te helpen zichzelf verder te ontwikkelen en zo een duurzame bijdrage te leveren aan de verbetering van gezondheidszorg, onderwijs en economie in Sierra Leone.

Wij stellen als bureau onze tijd en expertise beschikbaar en hebben de uitbreidingen van het Magbenteh Community Hospital in Makeni ontworpen, alsmede de artsenverblijven voor buitenlands personeel dat langere tijd werkzaam is in het ziekenhuis.

In 2010 is begonnen met de bouw van het Lion Heart Medical Centre, om goede gezondheidszorg te kunnen bieden aan de bevolking van het Chiefdom Gbonkolenken, waarvan Yele de hoofdstad is. De kliniek in Yele staat naast de palmoliefabriek van Nedoil. In Yele zijn onder andere de polikliniek, verpleegafdeling en kraamafdeling van onze hand en een viertal gebouwen voor de palmoliefabriek.

Opdrachtgever
Lion Heart Foundation, Rotterdam

Locaties
Makeni en Yele, Sierra Leone

Programma
MCH, Makeni: artsenverblijf, uitbreiding ziekenhuis – LHMC, Yele:  Polikliniek met operatiekamer, uitslaapkamers, laboratorium en apotheek, verpleegafdeling, röntgenafdeling, kraamafdeling,  opslag medicijnen – Palmoliefabriek Yele: palmolie- en zeepfabriek,  opslag, kantoren, werkplaats en kantine

Aannemer
Dhr. D. Keus i.s.m. lokale bevolking

Realisatie
2006 – 2014

Delen